Direktionen

Direktionen for Sømandsstiftelsen Bombebøssen består af 9 kongeligt udnævnte direktions medlemmer.
Medlemmer af direktionen er pr. 8. januar 2024.

Formand for direktionen
Kammerherre, kommandør
Christian Anders Nørgaard, K1 / Ø – B
Indtrådt i direktionen 2 oktober 2019.

Kasseførende direktør
Advokat Gunnar Sørensen / Ø – B
Indtrådt i direktionen 18. august 2003.

Skibsfører Henrik Lorentzen 
Indtrådt i direktionen 26. maj 2021

Arkitekt Jørgen Norden Sølling / B
Indtrådt i direktionen 17. januar 1992.

Kaptajn Villy Anton Vibe / R
Indtrådt i direktionen 1. juli 2019.

Sekretariatsleder Jan Fritz Hansen
Indtrådt i direktionen 20. november 2006.

Tidligere Nationalbankdirektør Torben Nielsen, R1 / Ø – B
Indtrådt i direktionen 23. april 2007.

Direktør i Søfartsstyrelsen Andreas Nordseth, R1
Indtrådt i direktionen 12. marts 2009.

Tandlæge Sophie Amalie Norden Fjellvang Sølling Barfoed
Indtrådt i direktionen 1. maj 2017.

Direktionen er selvsupplerende og alle medlemmer af direktionen er jf. Bombebøssens fundats af 20. september 1844, efter indstilling, godkendt af Hendes Majestæt Dronningen. Består af 9 kongelig udnævnte. 

Symbol forklaring:
Ø = økonomiudvalg
B = byggeudvalg
R = revisionsudvalg
L = legatudvalg
G = godkendelsesudvalg

Udover direktionen er der til den daglige drift fastansat et                                              inspektørpar Ole og Jeannette Sjøstrøm – Ansat, 1. februar 2006

Scroll to Top