Vedr. stiftelsen

Boligen tildeles almindeligvis på livstid.

Såfremt det findes ønskeligt eller nødvendigt, er beboeren pligtig til at skifte bolig.

Lejlighederne for enlige sømænd består af 9 stk. lejligheder på 39,2 og 5 stk. lejlighder på 19,6 kwm. Lejlighederne indeholder stue på ca. 3×5 meter, med fransk altan, køkken med rustfri stål vask samt koldt og varmt vand samt komfur og emhætte. Desuden er der toilet med håndvask og håndbruser, entre med stort indbygget klædeskab. Der er desuden tv-antenne stik (you-see) beboerne sørger selv for tilslutning samt afregning med tv – udbyder.

Beboeren sørger selv for inventar (køl/frys).

Til ægteparrene findes 4 stk. 2 værelses lejligheder og 3 stk. 3 værelses lejligheder. Ægteparrene sørger selv for inventar (køl/frys).

Ægtepar kan ikke deltage i den daglige bespisning.

Det er en forudsætning, at beboerne ved indflytningen er raske og kan klare sig selv. Stiftelsen kan

under ingen omstændigheder betragtes som et plejehjem. Man må derfor under sygdom henvises til almindelig sygdomsbehandling via egen læge, er sygdommen af en sådan art, at beboeren ikke kan blive i stand til at klare sig selv, må han eller hans familie – eller i givet fald Bombebøssen – sørge for overflytning til plejehjem eller lignende.

Når det er sagt, skal der gøres opmærksom på, at mange af de små skavanker, som kommer med alderen kan afhjælpes ved at beboerne giver hinanden en hjælpende hånd. Husk på, at det måske i morgen er dig der har brug for en hjælpende hånd. En lille tjeneste, et lille byærinde eller en snak, kan lette dagligdagen, hvis man bliver syg. Det skal ligeledes siges at beboerne, ligesom alle andre ældre i København har ret til at få hjemmehjælp til at klare daglige ting, det skal egen læge sørge for, ellers bed ham om det. En anden ting er, at alle beboere bør være opmærksomme på om der skulle være en eller anden der ligger syg og har brug for hjælp, og måske ikke selv er i stand til at henvende sig. Læg mærke til om der er nogen du ikke har set som du plejer, så henvend dig til inspektøren, derved kan vi undgå at nogen ligger hjælpeløse i lejlighederne.

Den månedlige ydelse til driften af huset betales i banken på konto nr. 3103-3103041066. Indbetalingen skal betales den første i måneden af hensyn til regnskabet(Dette er meget vigtigt).

Det vil ligeledes blive meddelt på opslagstavlen hvilken dag der er ombytning af køjetøj for de enlige. Dette gælder dog ikke for beboere i to rums boliger.

Det sker på 2 sal i linnedrummet.

Det frarådes at ligge inde med store beløb i lejlighederne. Hvis det ønskes kan man deponere penge eller værdier i Bombebøssens boks i en forseglet kuvert.

Ved bortrejse eller indlæggelse på hospital skal inspektøren informeres, ligeledes ved hjemkomst. Under hospitalsophold kan nøglen opbevares på inspektørens kontor i fraværsperioden.

I kælderen findes der to vaskemaskiner (chip kort), tørretumbler og strygerulle.

Vi har også et motionsrum som frit kan benyttes af beboerne i Bombebøssen, der er en multibænk, romaskine, løbebånd, kondicykel, 2 stk. cross-trainer. ribbe, samt mavebøjningsbænk + diverse hånd vægte. Der er ligeledes et tv / video/dvd som man kan benytte når man træner. For at benytte motionsrummet kræves det at hver person i lejligheden er medlem af hobbyklubben.

I værkstedet kan man frit benytte værktøj o.l., man skal blot sørge for at aflevere værktøjet tilbage efter brug i rengjort stand, samt rengøre værkstedet efter brug.

Vi har også et bibliotek hvor man frit kan låne bøger + diverse film. Der er mulighed for at sidde i biblioteket og læse, man skal blot huske at rydde op efter sig og tømme askebægret, hvis dette er brugt. Eller tage bøgerne med op i lejlighederne. Ved returnering skal bøgerne stilles på bog vognen som findes i biblioteket.

I spisesalen (messen) findes der et billard son frit kan benyttes af Bombebøssens beboere i de åbningstider som er ifølge vedtægterne.

Der forefindes 2 gæsteværelser som man kan leje hvis man skal have overnattende gæster, disse værelser skal reserveres hos inspektøren i god tid før brug. Ligeledes har vi to fælles stuer med spisebord + stole som kan lånes ved henvendelse til inspektøren.

Derudover er beboeren forpligtet til selv at holde boligen ren og i orden, dels af hygiejniske grunde og dels fordi man befinder sig betydeligt bedre i en ren og hyggelig bolig. Hvis misveligeholdelse af lejlighederne finder sted , kan inspektøren på beboerens regning foranledige en hovedrengøring udført. Vinduerne skal pudses ved egen foranstaltning når dette er tiltrængt, dog minimum 4 gange årligt. Hvis beboeren ikke er i stand til selv at gøre dette, skal det meddeles til inspektøren, som kan ringe efter en vinduespudser. Det er beboeren der selv skal betale for denne ydelse.

Bespisning:

For enlige beboere er der i 8 måneder af året middagsmad på hverdage i messen kl. 11.30. Hvis du er tilmeldt denne spise ordning er du forpligtet til at møde op i messen og nyde en dejlig middag i samvær med de andre beboere som er tilmeldt spise ordningen. Ved fravær skal afbud meldes til køkken personalet så tidligt som muligt på dagen eller helst dagen før. Ved sygdom eller andre gøremål vil det være muligt at få stillet mad til side i køleskabet, maden skal afhentes samme dag som det er tilberedt. Dette kan kun tillades i en begrænset periode. Ved længere tids sygdom/fravær skal spise ordningen frameldes til Inspektøren.

Fra D.15-06 til D.15-08 samt18-12 til 04-01 er der ikke bespisning pga. ferie. der vil ligeledes være lukket for spisning på helligdage. Hvis man ikke ønsker at spise med mere skal dette meddeles en uge før man vil stoppe, dette er pga. køkkenet samt bestilling af maden. Ønsker man at tiltræde madordningen igen skal dette også være med en uges varsel.

Det er helt frivilligt om man ønsker at deltage i spisningen.

Alarmering:

Ved alarmering tjek da det opslag fra brand myndighederne som medfølger indflytnings mappen.

Scroll to Top